Under 1950- och 60-talen var Karlskoga navet i Svensk motorsport och i samband med Velodromloppet och Kanonloppet invaderades staden av enorma åskådarmassor som kom för